Öfke ve stres yönetimi başta olmak üzere çalışanlar arasında kurumsal otokontrol yaratılmasına yönelik kalite eğitimi.
Sorun çözme ve verimlilik yeteneklerinin kurumsal kültüre dönüşmesinin sağlanmasını amaçlayan bir eğitim.
Sorun çözmenin tüm çalışanlar nezlinde ele alınarak sonuca ulaştırılması iş hayatında yeni bir kurumsal yönetim şekli olarak kabul edilmektedir.
Hızlı, etkin departmanlar arası organizasyon bazlı kurumsal işleyiş mekanizmalarının yaratılmasına yönelik bu eğitim her çalışanın doğru sorumluluk alanları içinde çözüm üretme sürecinin bir parçası olmasına imkan tanımaktadır.
Eğitime kimler katılmalı: Yönetim kadrosu, satış pazarlama departmanları, İnsan kaynakları, tüm kurum çalışanları
Eğitmen: Barış Haluk Otman Kişisel gelişim uzmanı
Eğitim içeriği:
• Mentorluk nedir?
• Çalışma arkadaşlığı
• Kişisel sorumluluk alanları ve iş ile uyumlanması
• Kurumsal isterlerin çalışan ölçeğinde tanımlanması
• Kurum içi iş anlaşmazlıkların çözümü
• Ast üst ilişkileri.

MC AKADEMİ

MC AKADEMİ bünyesinde Mili eğitim bakanlığı onaylı DOĞAL TERAPİLER ve KİŞİSEL GELİŞİM / YAŞAM KOÇLUĞU sertifikalı eğitim programı başlamıştır.