İletişim, karşılıklı etkileşim sürecidir.
Önemli olan bu süreci yönetmektir.
İletişim bir süreçtir, anlattıklarınız karşıdakinin anlayabileceği kadardır. Bilinen
ve göz ardı edilen en önemli şey, iletişimde sözlerden daha önemli olan etkenin
beden dili olduğudur.
Kendini tanıyan kişiler etkili iletişimde daha başarılıdır. Bu eğitimde kendimizi de
karşımıza alarak, anlamaya çalıştığımız anlar da olacak.
Alışılmış eğitim kalıpları yerine, kişisel farklılıkların ekip başarısına dönüşmesi
hedeflenen bu eğitim interaktif olarak yapılmaktadır.
Eğitimin amacı: İş ve sosyal hayatta ihtiyacımız olan doğru iletişim dillerinin
tanımlanması, algılama farklarının getirdiği sorunların çözümlenmesi
hedeflenmektedir.

Eğitmen; Haluk Otman – Kişisel Gelişim Uzmanı

Eğitim Konuları
• Etkin dinleme ve anlatım teknikleri
• Beden dili ve soru sorma teknikleri
• Yönetim ve üretimde iletişim teknikleri
• İletişim sorunları ve çözümleri
• İletişim dilleri

MC AKADEMİ

MC AKADEMİ bünyesinde Mili eğitim bakanlığı onaylı DOĞAL TERAPİLER ve KİŞİSEL GELİŞİM / YAŞAM KOÇLUĞU sertifikalı eğitim programı başlamıştır.