Her gün kendinizden başlayarak birilerini bir şeylere ikna etmeye çalışıyorsunuz.
Bu doğru. Değil mi?

Konuşmak bir iletişim değil manüplasyon aracıdır.
(Öyle olduğu için az önce sorumuza içinizden ‘’Evet’’ cevabı
verdiniz.)
Karşınızdaki herkesten ‘’Evet’’ cevabı almanızı garantileyen
bir eğitim…
Doğru kaynak, doğru bilgi, doğru iletişim anlayışının felsefesini
oluşturarak, farklılık gösteren her problemde istenilen
çözümlere ulaşma bilgisi, satış ve pazarlamanın farkları ve
süreçleri, satınalma transı yaratmanın yeni ilkeleri, doğru
iletişimin satış ve pazarlamadaki fark yaratan yönleri, ikna
etmekte son derece etkili olan NLP teknikleri, katılımcılara
hem teorik hem de pratik olarak sunulmaktadır. Siz de ikna
psikolojisini ve doğru tekniklerini kullanarak doğal bir ikna
yeteneğine sahip olabilirsiniz.
Satış ve pazarlamanın tartışmasız en büyük gücü olan ikna
dünyasına davetlisiniz.

Eğitmen; Haluk Otman – Kişisel Gelişim Uzmanı

Eğitimin Amacı:
Satış ve pazarlamanın, satınalma psikolojisinin yeni
dinamiklerinin aktarıldığı bu eğitimde;
• Satışta ikna algısının kişiden başlayarak tüm ekiplere
yayılması,
• Neden ikna etmek istiyoruz? sorusu ışığında sebep-sonuç
ilişkilerinin matematiğinin aktarılması,
• Gerek şirket içi iletişimde, gerekse pazarlama ve satış
bölümlerinde, ikna algısının bir kültür ve refleks haline
gelmesi amaçlanmaktadır..

Eğitim Konuları:
• Günümüz satın alma psikolojisi
• Satış odaklı iletişim
• Etkin dinleme ve analiz etme
• Telefonda etkili iletişim ve satış
• Beden dili ve ses, mimik kullanımı
• Satış transı yaratma
• Sorun çözme becerisi
• NLP ile ikna

MC AKADEMİ

MC AKADEMİ bünyesinde Mili eğitim bakanlığı onaylı DOĞAL TERAPİLER ve KİŞİSEL GELİŞİM / YAŞAM KOÇLUĞU sertifikalı eğitim programı başlamıştır.