Evet, kusursuz olmak elbette mümkün değil!
Zaten özgüven de kusursuz olmak ile
ilgili değildir.

Özgüven; kendini tam olarak bilmek ve kabul etmekle ortaya
çıkan yenilmez bir güçtür!
Aslında kusur saydıklarınız sizin en büyük gücünüze
dönüşebilir.
Siz de bu gücünüz ile tanışmaya hazır mısınız?
Keşifler ile dolu bu eğitimde bugüne kadar sorun olarak
gördüğünüz kişisel özelliklerinizi iş ve özel yaşantınızda pozitif
yönde kullanmanın heyecanlı dünyası ile tanışacaksınız.
Kendinizde yarattığınız bu özgüvenin çevrenizdekiler üzerindeki
harika etkisine şahit olacaksınız!

Eğitmen; Haluk Otman – Kişisel Gelişim Uzmanı

Eğitimin amacı:
• Kurum ve kuruluşlarda; çalışanların düşük motivasyon,
bilgi kusursuz özgüvene sahip birey, çalışan, ekip ve lider
yaratmak,
• Kişilerin farklı karakter ve özgeçmişlerinden gelen
özgüven sorunlarına ortak bir çözüm sunmak,
• İletişim, satış ve pazarlama, yönetim konularında
özgüvene dayanan yeni bakış açıları ve çözüm odaklı
yaklaşımları katılımcılara aktarmak ve benimsetmek,

Eğitim konuları:
• Zaman yönetimi
• Güven nedir? Özgüven nedir?
• İletişimde, ekip içinde, satış ve pazarlamada özgüveni
güç çarpanı olarak kullanma
• Özgüvenimizi etkileyen faktörler
• İnanç nedir? İnanç sistemlerimizin etkileri
• Bilinçaltı şartlanmalarımız kararlarımıza olan etkisi
• Özgüvenimizi zedeleyen duygu ve düşüncelerimizi tanıma
ve değiştirme yöntemleri
• Özgüveni harekete geçirme ve istediğini alma

MC AKADEMİ

MC AKADEMİ bünyesinde Mili eğitim bakanlığı onaylı DOĞAL TERAPİLER ve KİŞİSEL GELİŞİM / YAŞAM KOÇLUĞU sertifikalı eğitim programı başlamıştır.